CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR SRIE

14 noiembrie 2019, ora 18:00, in Bucuresti,
Bd. Dimitrie Pompeiu nr 2A, Hotel Court Yard by Marriott, Sala Alfa, cu urmatoarea

CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR SRIE

Presedintele Societatii Române Impotriva Epilepsiei (SRIE) convoaca Adunarea
Generala a Membrilor sai, pentru data de  14 noiembrie 2019, ora 18:00, in Bucuresti,
Bd. Dimitrie Pompeiu nr 2A, Hotel Court Yard by Marriott, Sala Alfa, cu urmatoarea
ordine de zi:
1. Validarea membrilor aspiranti
2. Alegerea Consiliului Director al SOCIETATII ROMANE IMPOTRIVA EPILEPSIEI
3. Alegerea Presedintelui si a Secretarului SOCIETATII ROMANE IMPOTRIVA
EPILEPSIEI
4. Alegerea Biroului Executiv al SOCIETATII ROMANE IMPOTRIVA EPILEPSIEI
5. Alegerea Comisiei de Cenzori ai SOCIETATII ROMANE IMPOTRIVA
EPILEPSIEI
6. Diverse
Membrii fondatori, membrii activi precum si membri validati de Adunarea Generala isi
pot exercita dreptul de vot in mod direct sau prin reprezentant cu procura speciala. Un
membru poate fi delegat doar de maximum 3 alti membri.