CONVOCARE ADUNARE GENERALA A MEMBRILOR SRIE

22 Noiembrie 2023, ora 18:00 

Cal Victoriei nr 29, Bucuresti

Hotel Capitol, Sala Luvru

Pentru membrii care nu pot participa la Adunarea Generala din data de 22 noiembrie, Adunarea Generala se va reconvoca vinei 24.11.2033, ora 13:00, Hotel Novotel.

22 Noiembrie 2023, ora 18:00
Cal Victoriei nr 29, Bucuresti
Hotel Capitol, Sala Luvru
 

Presedintele Societatii Romane Impotriva Epilepsiei (SRIE) convoaca Adunarea Generala a Membrilor sai, pentru data de 22 noiembrie 2023, ora 18:00 in Bucuresti, Cal Victoriei nr 29,  Hotel Capitol, Sala Luvru, cu urmatoarea ordine de zi:
 

1.      Alegerea Consiliului Director al SOCIETATII ROMANE IMPOTRIVA EPILEPSIEI

2.      Alegerea Presedintelui si a Secretarului SOCIETATII ROMANE IMPOTRIVA EPILEPSIEI

3.      Alegerea Biroului Executiv al SOCIETATII ROMANE IMPOTRIVA EPILEPSIEI

4.      Alegerea Comisiei de Cenzori ai SOCIETATII ROMANE IMPOTRIVA EPILEPSIEI

5.      Diverse 
 
Membrii fondatori si membri activi ai societatii pot exercita dreptul de vot in mod direct sau prin reprezentant cu procura speciala. Un membru poate fi delegat doar de maximum trei alti membri.